Lepa nedelja s košnjo pohorskih planj na star način in dan odprtih vrat projekta

košnja pohorskih planjav

Na Rogli je potekala sedma tradicionalna košnja pohorskih planj na star način. Poleg košnje s koso, sušenja in grabljenja ter spravila sena s konjsko vprego, so bili prikazani tudi stari običaji, igre in petje, ki so nekoč bili del vsakdana na podeželju.

Prireditev je plod sodelovanja TD Mislinja, KUD Vladko Mohorič iz Zreč, občin Zreče in Mislinja, Unior Zreče d.d. Program  Turizem, Pašne skupnosti Rogla, LTO Rogla Zreče, GIZ, Društva narava Pohorja ter Zavoda RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS.

Ker se dogodek košnje na star način dogaja sočasno z izvedbo lepe nedelje na Rogli, se je dogodka udeležilo več ljudi (ocena preko 500). Dogodek spremljajo tudi naključni obiskovalci, ki gredo na izlet proti Lovrenškim jezerom. O potekajočih aktivnostih projekta LIFE TO GRASSLANDS smo seznanili vse sodelujoče na prireditvi (kosci, grabljice) ter opazovalce prireditve starega načina košnje in spravila sena. Promocijski material je bil roll-up, brošure o projektu (PPO Pohorje), posterji z značilnimi rastlinami pohorskih planj in razglednice, ki smo jih delili vsem zainteresiranim udeležencem dogodka in naključnim obiskovalcem.

Galerija