Prevzem del na Ostruščici

Na območju Ostruščice (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen prevzem zaključenih del v okviru vzpostavitve travišč z odstranitvijo drevesnih panjev (ruvanje panjev, mulčenje panjev). Dela na površini preko 5 ha so bila izvedena v skladu z razpisnimi pogoji in skladno s pogodbo med Zavodom RS za varstvo narave ter izvajalcem del. Zaradi zaključka vegetacijske sezone v letošnjem letu, se bo setev površin z ovsem oz. lokalno pridobljenim semenskim drobirjem izvedla pomladi leta 2019, takoj ko bodo za to ugodni pogoji.

Več o delu na terenu si lahko ogledate v videoposnetkih: