Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

V popoldanskih urah petka, 19.10.2018, se je ekipa prostovoljcev zbrala v Trdobojcih, natančneje na traviščih Čerinvega, kjer so pričeli z odstranjevanjem zarasti. 11 zagretih prostovoljcev je odstranjevalo ležečo biomaso in jo deponirali izven travniških površin. Na  cesti ob strmem robu travnika je že čakal izvajalec, ki odstranjuje zarast v okviru projektnih aktivnosti na Halozah, na kupe prinešene zarasti ter jo odpeljal stran. Po zaključenem delu je sledilo druženje udeležencev s pogostitvijo.