Izvedena postovoljna akcija odstranjevanja invazivnih vrst na območju ukrepov projekta

odstranjevanja invazivnih vrst

9.8.2019 smo na območju PPO Haloze izvedli prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih vrst na območju ukrepov projekta. Na območju Čerinovo se je po odstranitvi zarasti na naj južnejšem delu površin pojavila žlezava  nedotika Impatiens glandulifera. Žlezava nedotika je tujerodna, invazivna vrsta, ki hitro preraste razgaljene površine in onemogoča revitalizacijo površin z avtohtono travniško vegetacijo. Vrsta se je pojavila na brežini v neposredni bližini  vodotoka, ki sicer predstavlja potencialni habitat z ugodnimi razmerami za širjenje navedene vrst.

V prostovoljni akciji, smo iz površine ukrepov odstranili cvetoče primerke rastline, ki je bila tik pred odcvetom in formiranjem  semenskega materiala, ki je glavni vektor za nadaljnje širjenje rastlin. Z akcijo smo tako omejili območje ponovne namenitve, kljub temu pa bo v prihodnosti potrebno posebno pozornost nameniti ponovnemu odganjanju rastlin in jih pravočasno odstraniti z puljenjem ali redno čistilno košnjo.

Več v galeriji: