Vabilo na 2. delavnico z deležniki: »Vizija razvoja in trženja ponudbe produktov iz suhih travišč Haloz«

travišče

Po 1. delavnici, kjer smo skupaj z vami kmetijami, potenicalnimi deležniki za predelavo mleka, mesa in sadja ter potencialnimi odkupovalci končnih izdelkov, pregledali obstoječe stanje v Halozah in postavili izhodišča za mreženje kakovostnih produktov iz suhih travišč v treh oskrbnih verigah, nadaljujemo z delavnico, na kateri želimo skupaj z vami in vašimi predlogi oblikovati vizijo razvoja in trženja produktov iz Haloz. Kakšne želimo videti Haloze s suhimi travišči v letu 2025?

Vabljeni v četrtek, 14. 02. 2019 ob 13. uri v Okrepčevalnico Zelena Dolina, 2289 Stoperce 35a.

Vizija razvoja zajema območje občin: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole, Rogatec.

Na delavnici po potekala predstavitev in potrditev besedila vizije in ciljev razvoja in trženja ponudbe z območja Haloz ter modela razvoja in trženja ponudbe s kmetij iz Haloz za 3 vzpostavljene verige ponudnikov:

– veriga meso in mesni izdelki iz Haloz,

– veriga mleko in mlečni izdelki iz Haloz,

– veriga sadje/zelišča in tovrstni izdelki iz Haloz,

z nastavki, prodajna mesta, logistika, promocijske aktivnosti.

 

Vabilo in program: delavnica (vabilo).