Dva dogodka za promocijo projektnega območja Haloze

travnik

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Prirodoslovnim društvom Slovenije pripravljamo dva terenska dogodka – izleta na projektno območje Haloz.


V nedeljo, 14. maja, vas vabimo na izlet, ki smo ga poimenovali Ptice in orhideje Donačke gore. Na krožni poti po Donački gori bomo spoznali ptice različnih življenjskih okolij, od pestre kmetijske krajine do različnih tipov gozdov in skalnih sten. Z malo sreče bomo lahko opazovali tudi sokola selca.  Teren bomo popestrili z občudovanjem znamenitega bukovega pragozda Donačke gore in divjih orhidej, ki v tem času bogatijo pisano paleto rastlin haloških travnikov.

Dobimo se ob 8. uri pred OŠ Žetale (Čermožiše 45b, 2287 Žetale). S seboj prinesite terensko opremo, dovolj hrane in pijače ter daljnogled. Izlet bo predvidoma trajal do poznega popoldneva (do 17. ure), ob slabem vremenu pa odpade. Deloma je pot zahtevna.

Izlet vodita Aleksander Koren in Branko Bakan. Prosimo, da se za izlet obvezno prijavite pri Aleksandru Korenu na 031 802 731 ali akoren.sandi@gmail.com. Pri Aleksandru dobite tudi podrobnejše informacije o izletu.


V soboto 20. maja pa Prirodoslovno društvo Slovenije organizira enodnevno ekskurzijo v Haloze. Pripravljajo avtobusni prevoz iz Ljubljane.

Iz Ljubljane bo pot vodila mimo Ptuja proti Halozam, kjer si bomo ogledali več območij, ki so zajeta v projekt LIFE TO GRASSLANDS. Haloze namreč predstavljajo eno najpomembnejših območij suhih travišč na karbonatnih tleh z visoko stopnjo biotske pestrosti v Sloveniji. Travišča na karbonatni podlagi so najbolj vrstno bogate rastlinske združbe v Evropi (do 80 rastlinskih vrst na m2), kar je podlaga za visoko pestrost predvsem členonožcev in na travniške habitate vezanih vrst ptic. Je eno od dveh Natura 2000 območij v Sloveniji, ki sta bili določeni za prednostno kvalifikacijsko vrsto orhideje – jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum). Poseben pomen za biotsko raznovrstnost ima tradicionalna kulturna krajina, ki je močno povezana z delovanjem človeka. Pod vodstvom strokovnjakov se bomo seznanili z značilno kulturno krajino Haloz s poudarkom na suhih travnikih in spoznavanjem značilnih rastlinskih in živalskih vrst. Hoje bo približno 3 ure.

Ekskurzijo bosta vodila Monika Podgorelec in Aleksander Koren.

Več informacij