V marcu začnemo z obrezovanjem dreves visokodebelnih sadovnjakov na projektnem območju Haloze

slika

Stara sadna drevesa visokodebelnih sadovnjakov povečujejo biotsko pestrost suhih travišč, saj so pomemben življenjski prostor številnim, tudi ogroženim živalskim vrstam. Zato bomo visokodebelne sadovnjake v okviru projekta tudi pomladili s pomladitveno rezjo.

V mesecu marcu bomo v okviru projekta začeli z njihovim pomlajevanjem oziroma obrezovanjem dreves. V petek, 16. marca, smo z izbranim zunanjim izvajalcem, zavodom Jabolko, opravili skupni ogled na prvi kmetiji v Starem Gradu.

Vse kmetije na območju Haloz, ki so se že vključile v projekt in imajo že podpisane sporazume, v prihodnjih tednih pričakujte klic in obisk našega izvajalca za obrezovanje dreves.

S tem ukrepom bomo podaljšali življenjsko dobo visokodebelnih dreves!