V Halozah izvedli tri demonstracijske delavnice prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov

obrezovanje dreves

Projektni partnerji ZRSVN, KGZ Ptuj in PRJ Halo smo na projektnem območju Haloze izvedli tri delavnice prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov (15.3.2017 – Borl, 23.3.2017 – Jelovice, 24.3.2017 Stari Grad).

Uvodnemu predavanju s predstavitvijo aktualnih zadev iz projekta in napovedjo javnega poziva za izvedbene akcije projekta ter povabilom k sodelovanju za kmete/udeležence, je sledila predstavitev o rezi sadnega drevja in druge spomladanske nege visokodebelnih sadovnjakov, ki ga je pripravil g. Srečko Rajh iz KGZS Kmetijski zavod Ptuj. Sledil je prikaz praktičnega dela rezi sadnega drevja in druge spomladanske nege visokodebelnih sadovnjakov na prostem.

Vseh treh delavnic se je udeležilo več kot 50 udeležencev.