Travišča predstavili na Kozjanskem

2016_10_08_foto_Praznik kozjanskega jabolka (11)

V okviru prireditve Praznik kozjanskega jabolka, ki ga je že 17 leto zapored organiziral Kozjanski park, smo predstavile projekt LIFE TO GRASSLANDS in projektne aktivnosti. Obiskovalcem smo ponudili zloženke in informativne liste ter jih seznanjali z delom Zavoda RS za varstvo narave in naravovarstvenimi statusi. Prireditev, ki ima v tem času predvsem sejemski namen, je zelo obiskana. Obiskovalci se zavedajo, da ima območje z vidika varstva narave poseben status. Izrazili so veliko podporo prizadevanjem za ohranjanje narave.

2016_10_08_foto_Praznik kozjanskega jabolka (5)  2016_10_08_foto_Praznik kozjanskega jabolka (18) 2016_10_08_foto_Praznik kozjanskega jabolka (23) 20161008_121743