Tradicionalna košnja na star način na Miklavžu v jutranjem svitu

košnja na star način

»Mrzle rose, ostre kose in seveda dober kosec – rada trav’ca se kosi.«

Nekoč so kosci odšli na travnik ob svitu, če je bila jasna noč, so pričeli že ob dveh zjutraj, saj so se tako lahko izognili vročini. Na Gorjancih, pri Domu na Miklavžu, se v soboto, 14.julija 2018, zaradi muhastega poletja ni bilo bati, da rose ne bi bilo, pa tudi prehude vročine ne. Zato so kose, z roso namočeno gorjansko travo, zaradi katere lepše režejo, začele kositi nekoliko kasneje, in sicer ob 8.uri zjutraj. Kose s šilcem žganja še bolje režejo, vedo kosci, in temu običaju se tudi na Gorjancih ni bilo izogniti.

Društvo Gorjanske košenice je v sodelovanju z ZRSVN,  s tem dogodkom poskrbelo, da tudi v naših krajih tradicija ne zamre. Kosci so tako najprej sklepali koso in v jutranjih oz. dopoldanskih urah, južno od Doma na Miklavžu, pokosili travnik, kjer se je revitaliziral tudi sadovnjak. Košnjo je v okviru snemanja dokumentarnega filma, na temo suhih travišč, posnela ekipa RTV Slovenija. Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki PP Žumberak – Samoborsko gorje in Lovačko društvo Lisica Radatovići. Košenica z gorjanskimi rožicami je bila tako z dvanajstimi kosci, ki jim je družbo delala tudi spretna kosica, kaj kmalu pokošena. Skladno s tradicijo, je koncu košnje sledil likof s toplo malico, ki ga je gospodinja prinesla, s svitkom na glavi, v jerbasu.

Pokošeno seno s senenim drobirjem je bilo naknadno preneseno na bližnje površine, kjer je bila v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS, odstranjena zarast,  z namenom ponovne vzpostavitve gorjanskih košenic.

Galerija: