Terenska pisarna na Gorjancih

travnik

V okviru projekta je bil pred kratkim objavljen javni poziv za lastnike/najemnike košenic na Gorjancih, preko katerega bomo zainteresiranim lastnikom/najemnikom košenic financirali odstranjevanje zarasti na teh košenicah in obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja.

V primeru, da se vaša košenica zarašča ali je že zaraščena, hkrati pa bi jo radi še naprej oz. znova kosili, nas pokličite na tel. št. 040/451-339 ali nam pišite na el. naslov matej.simcic@zrsvn.si in dogovorili se bomo za sestanek in skupni ogled vaše košenice.

Z namenom, da zainteresiranim lastnikom/najemnikom pojasnimo vse v zvezi s postopkom in predstavimo projekt, vas vabimo, da obiščete našo terensko pisarno:

  • Za lastnike košenic na širšem območju Rut (k.o. Cerovec, k.o. Gabrje): Stara osnovna šola Gabrje (prostori krajevne skupnosti) ponedeljek, 03.07.2017, od 10:00 – 18:00
  • za lastnike košenic na širšem območju Miklavža (k.o. Vrhpolje): Planinski dom Miklavž, torek, 04.07.2017, od 10:00 – 18:00
  • za lastnike košenic na območju Javorovice (k.o. Vrhpolje): Prostori Občine Šentjernej, sreda, 05.07.2017, od 9:00 – 17:00
  • za lastnike košenic na območju občine Kostanjevica na Krki (k.o. Orehovec, k.o. Oštrc): Knjižnica Kostanjevica na Krki, četrtek, 06.07.2017, od 11:00 – 18:00

V primeru dodatnih vprašanj vas prosimo, da nas pokličete:

Matej Simčič  – 040/451-339 ali nam pišite na el. naslov matej.simcic@zrsvn.si

Koordinator projekta na območju Gorjancev, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto