Projektno srečanje partnerjev na Pohorju

Deževna 9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju

Tretje srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je bilo izvedeno 21. in 22. 9. 2018 na podobmočju Pohorje. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta, preveritvi uspešnosti izvajanja in uresničevanja zadanih projektnih ciljev ter izmenjavi izkušenj vseh deležnikov projekta. Drugi dan je bil namenjen ogledu terena ter odstranjevanju sečnih ostankov s travišč.

Srečanje se je pričelo s pozdravnim nagovorom podžupana Občine Zreče Draga Šešerka. Sledile so predstavite napredka projekta in načrtovanih aktivnosti vodje projekta dr. Nike Debeljak Šabec ter lokalnih koordinatorjev in predstavnikov projektnih partnerjev. Med izvedenimi aktivnostmi so bile izpostavljene predvsem aktivnosti glede odstranjevanje zarasti in dolgoročnega upravljanja (razdelitev pašne opreme, nabava sadnih sadik in razdelitev le teh,…).

Popoldanski del dneva je bil namenjen terenskemu ogledu izvedenih del na terenu. Na območju Ostruščice (bližina TC Rogla) je bil s strani izvajalca na podobmočju Pohorje izveden prikaz odstranjevanja drevesnih panjev na primeru dveh različnih tehnologij: i) ruvanje panjev s pomočjo bagra; ii) mulčenje/frezanje drevesnih panjev s traktorjem.

Drugi dan je bil namenjen ogledu terena odstranjevanja zarasti ter čiščenju zarasti na terenu, kjer je zunanji izvajalec predhodno odstranil zarast.