Prižig kope na Gorjancih

Prižig kope na Gorjancih

V okviru ustanovitve Društva oglarjev Slovenije je lokalni projektni koordinator za območje Gorjancev nagovoril prisotne na temo pomembnosti izvajanja aktivnosti za ohranjanje in povečevanje biotske pestrosti ter o sinergijskih učinkih, ki jih prinašajo projektne aktivnosti in izdelava oglja.

Tekom prireditve ob prižigu kope na Miklavžu pa je zbranim predstavil pomembnost travišč na Gorjancih ter na kratko predstavil glavne projektne aktivnosti ter delil projektni promocijski material.