Pričeli smo s pripravo osnutka predloga novega ukrepa KOP

DSCN0220

V zimskih mesecih smo pričeli s pripravo osnutek predloga novega ukrepa KOP za ohranjanje dveh ciljnih kvalifikacijskih habitatnih tipov – HT 6210(*) in HT 6230(*) za območja, ki so vključena v projekt LIFE TO GRASSLANDS: Haloze, Kum Gorjanci in Pohorje.

V mesecu januarju in februarju 2018 smo najprej izvedli interne delavnice, nato pa še partnerske delavnice (partnerji: KGZ Ptuj PRJ Halo, DG Košenice, KS Dobovec) na katere smo povabili tudi nekatere zunanje deležnike. Ko bo strokovni predlog dokončno oblikovan in usklajen med partnerji projekta, ga bomo predstavili Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ASKTRP), ter predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  (MKGP).

Predlog bo lahko kot  strokovno usklajen podlag, pripomogel k pripravi novega ukrepa v Programu razvoja podeželja v obdobju 2021-2027.

  IMG_20180308_095643IMG_20180214_095217