Pri Miklavžu so sadili sadno drevje

Pri Miklavžu so sadili sadno drevje

V okviru aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS so člani društva Gorjanske košenice izkoristili lepe jesenske dni in so na Gorjancih pri Miklavžu posadili 14 novih sadik sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov. V naslednjem letu bomo nadaljevali z aktivnostjo sajenja novih sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov tudi na projektnih pod-območjih Haloze in Kum.

DG Košenice_sadnja_dreves_2a