Pri Domu na Miklavžu na Gorjancih slovesno otvorili Info sobo Cvetnik

»Nekje visoko gori na Gorjancih kipi črno pečevje. Med pečevjem se pa širi cvetnik, prav majhen vrtec, ves poln najlepših in najblagodušnejših rožic.« (Janez Trdina, Bajke in povesti o Gorjancih, bajka Cvetnik).

Tako so v petek pri Domu na Miklavžu na Gorjancih slovesno otvorili informacijsko sobo, ki so jo poimenovali Info soba Cvetnik.

»Krasota Gorjancev in dišava rožic je preprosto podarjena tej čudoviti pokrajini,« je bila ena izmed mnogih misli izrečena ob otvoritvi. Da bi krasoto rastlinskega sveta in hkrati pestrost živalskih vrst na območju ekstenzivnih suhih travišč izboljšali, ohranili in jo pustili zanamcem, je eden glavnih ciljev projekta Life to Grasslands oz. ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji.

Društvo Gorjanske košenice, projektni partner projekta, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, nosilec projekta in Perman turizem, d.o.o., so združili moči in košček v mozaiku krasote gorjanske pokrajine prenesli v prostor, Info sobo Cvetnik, ki bo namenjena izobraževanju, ozaveščanju, predstavitvi projekta širši javnosti in ostalih povezanih vsebinah. Soba je del investicije izgradnje gospodarskega objekta, ki stoji ob Domu na Miklavžu. Oprema je bila sofinancirana s sredstvi omenjenega projekta, objekt pa je z lastnimi sredstvi financirala družba Perman turizem, d.o.o.

Na slovesnem dogodku so po nagovoru vseh treh soudeležencev nove pridobitve, na oder povabili župana Občine Šentjernej, Radka Luzarja, podžupana Mestne občine Novo mesto, Boštjana Groblerja, direktorja družbe Perman turizem, d.o.o., Staneta Gorenca, predsednika Društva Gorjanske košenice, Janeza Bratkoviča in vodjo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto, Barbaro Kink, da so si v simbol otvoritve Info sobe Cvetnik, v znak dobrega sodelovanja, simbolično izmenjali cvetke v šopku. Slavnostni govornik je bil tudi direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, mag. Teo Hrvoje Oršanič. Dogodek so s petjem, igranjem na Orffove instrumente in plesom obogatili učenci Osnovne šole Stopiče, Podružnične šole Dolž.

Po končani slovesnosti, so bili vsi zbrani vabljeni na ogled sobe Cvetnik, kjer so bile med drugim razstavljene kopije izbranih del likovnega natečaja »Na potep po traviščih«, ki je potekal v sklopu projekta Life to Grasslands in so jih ustvarili učenci osnovnih šol pod Gorjanci. Soba, ki je opremljena s poudarkom na naravnih materialih in predstavitvijo travišč, ima tudi avdio-video opremo in bo sprejela okoli 20 udeležencev.

Slavnostno pogostitev so pripravili novi najemniki Doma na Miklavžu na dvorišču v sončnem vremenu, ko se je nebo po nevihti lepo razjasnilo.

Janez Trdina je v bajki Cvetnik zapisal: »Kdor nosi tak cvet s seboj, ne obhaja ga nobena jeza in nobena žalost, ne premaga ga noben sovražnik…«, zato so se udeleženci dogodka razšli z mislijo, da ponesejo cvet Cvetnika v svet z željo, da bo Info soba Cvetnik stičišče lepote narave in človeka, ki bo tukaj osvajal nova znanja, širil obzorja in tkal nove vezi.