Obnovljen sadovnjak na Miklavžu

Obnovljen sadovnjak na Miklavžu

 

Člani Društva Gorjanske košenice so oktobra 2017 zaključili z obnovo oz. širitvijo visokodebelnega sadovnjaka na Miklavžu v ovršnem delu Gorjancev. Sadovnjak so obnovili v dveh etapah, pri čemer so uporabili tudi zunanjo pomoč.

Najprej so člani društva novembra 2016 posadili prvih 14 dreves različnih starih sort (predvsem jablane), oktobra 2017 pa so posadili še 16 sadik. Posebnost pri letošnji akciji je dejstvo, da smo v izvedbo vključili študente Višje strokovne šole Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. 6-im članom društva je pomagalo 14 študentov in njihov mentor. Delo je potekalo tako, da smo študente razdelili v dve skupini. Ena skupina je pod vodstvom člana društva šla po učni poti, kjer smo jim predstavili vsebine učne poti, vizijo razvoja planinskega doma Miklavž in projekt LIFE TO GRASSLANDS. Druga skupina študentov pod vodstvom mentorja Toneta Goršina se je medtem lotila sajenja jablan. Po dveh urah smo imeli malico, kasneje pa sta se skupini zamenjali. Poleg zelo prizadevnega mentorja je potrebno izpostaviti tudi celotno vodstvo šole, ki je imelo posluh, da se je sodelovanje vzpostavilo. Vodstvo šole, Društvo Gorjanske košenice in Zavod RS za varstvo narave so se na skupnem sestanku namreč strinjali, da poiščemo načine sodelovanja v okviru projektnih aktivnosti, pa tudi širše, z namenom zagotavljanja trajnostnega upravljanja območja.