Na novinarski konferenci predstavili javni poziv projekta

Na novinarski konferenci predstavili javni poziv projekta

V torek, 11.4.2017 je prostorih PRJ HALO potekala novinarska konferenca s predstavitvijo javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS.
V uvodu je zbrane pozdravil dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave. Predstavitev izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS je pripravila dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta, pomen projekta za območje Haloz v sklopu NATURE 2000 pa Simona Kaligarič, vodja OE Maribor.

Sledila je predstavitev Petra Pribožiča (KGZ Ptuj) o pomenu projekta za kmetijska gospodarstva v Halozah in predstavitev Javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS za ohranjaje suhih travišča, ki jo je pripravil Jernej Golc iz PRJ Halo.

Javni poziv za vključevanje/prijavo kmetov v izvedbene akcije projekta (pašna oprema, sadike sadnega drevja, odstranjevanje zarasti …) bo objavljen v torek, 18.4.2017.

Več informacij

Po predstavitvah je sledil terenski ogled kmetije Bedrač iz Slatine, kmetije Hemetek v Cirkulanah ter potencialnih zemljišč za vključitev v projekt v Sv. Ani pri Borlu.

IMG_4064 IMG_4077 IMG_4072IMG_4074