Haloške kmetije prejele 355 novih sadik sadnih tradicionalnih visokodebelnih sort

IMG_20180406_103910

Med haloške kmetije je bila razdeljena druga “pošiljka” 355 novih sadik starih sadnih sort, prav tako pa so prve kmetije prejele tudi pašno opremo!

V petek, 6. aprila 2018, smo kmetijam, ki so se vključile v projektne aktivnosti, razdelili 355 novih sadik tradicionalnih visokodebelnih sort sadik s pripadajočo zaščitno opremo (mreže, koli, vrvice).

Sadike je dostavil dobavitelj Kartuzija Pleterje ob sočasni dostavi zaščitne opreme sadik, ki ga je dostavil dobavitelj Žaga Trbovlje.

2 dostava sadik _nd sabec (2)

IMG_20180406_101942

2 dostava sadik _nd sabec (1)

 

 

 

 

S tem smo pomembno prispevali k pomladitvi in ohrajanju haloških sadonosnikov (sadovnjakov) na suhih traviščih in k ohranjanju biodiverzitete v kulturni krajini Haloz.

V času med 12. in 20. aprilom so prve kmetije že prejele tudi pašno opremo, ki je namenjena za vzdrževanje suhih travišč s kombinirano rabo košnje in/ali ekstenzivne paše.