Prikaza košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem na kmetiji Jelen v Škofji Riži

gorska kosilnica

Na kmetiji Jelen v Škofji Riži je 22. maja potekal prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem.

Predstavniki dobavitelja so kmetom, ki so vključeni v projektne aktivnosti predstavili tehnične specifikacije gorske kosilnice in mulčerja ter izvedli prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem. Nato se je nekaj kmetov še samih preizkusilo v košnji z novo kosilnico in mulčejem.

Ker so bile v sklopu košne opreme nabavljene tudi nahrbtne kosilnice, so bile tudi te ob tej priložnosti prikazane in dane zainteresiranim kmetom v uporabo. V zaključnem delu delavnice smo s kmeti oblikovali protokol in pravila ravnanja, ki naj bi jih spoštovali uporabniki ob izposoji košne opreme.

Galerija: