Izobraževanje pedagoških predstavnikov o suhih traviščih

suha travišča

V okviru projektnih aktivnosti smo 9. maja na Kumu izvedli celodnevno delavnico z namenom strokovnega izobraževanja pedagoških predstavnikov v okviru KATIS (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju).

Izobraževanja se je udeležilo 20 učiteljev/ic, vzgojiteljev/ic in pedagogov/inj CŠOD-jev iz celotne Slovenije. Pozdravili smo jih v na novo opremljeni »traviščni učilnici« na Dobovcu, ki jo krasijo tudi izdelki otrok lokalnih šol in vrtcev ter čebelarjev. V traviščni učilnici smo najprej predstavili pomen in sistem varstva narave, ki je v šolah vse premalo izpostavljen. Sledilo je kratko predavanje o projektu, njegovih aktivnostih in ciljih, s poudarkom na izobraževalnih aktivnostih. Sončno vreme pa je kar klicalo po raziskovanju na terenu, zato smo preostalih šest ur preživeli na kumljanskih traviščih. Udeležencem smo predstavili raznovrstne in zanimive učne pristope za izdelavo učnih pripomočkov in izobraževanja mladih.

Z zadovoljnimi nasmehi na obrazih, pisanimi travniškimi zapestnicami in majhnimi spominki s Kuma so se udeleženci delavnice polni novega znanja vrnili v šolo, vrtec oz. CŠOD, kjer sedaj širijo znanje o vrstno bogatih traviščih in njihovem pomenu med svoje učence.