Z delavnico za kmete na Kumu začeli postavljati pašne ograje

postavitve pašne ograje

Na domačiji Volaj, na Dobovcu, ki je vključena v aktivnosti projekta, je bila izvedena delavnica za postavitev pašne ograje.

Glavni namen delavnice je bil, da se kmetje, ki so ob vključenosti v projektne aktivnosti prejeli opremo za postavitev pašne ograje, s praktičnim prikazom in aktivnim sodelovanjem seznanijo s tehničnimi postopki postavitve pašne ograje. Na delavnici, ki jo je vodil sodelavec projektnega partnerja KGZS Ptuj, je sodelovalo trinajst kmetov ter več drugih vaščanov. V okviru delavnice so bili postavljeni ključni elementi ograje (vogalni elementi, vrata, napenjalec žice, zaščita proti streli) in bodo kmetom služili kot »učni pripomoček« pri postavitvi ograje na svojih pašnikih.