Objavljeno javno naročilo za odstranjevanje zarasti Kum

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-81/2-0-19/ND z dne 11. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNEM POD-OBMOČJU (PPO) KUM v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Priloge:

Javno naročilo je dostopno na Portalu javnih naročil na strani: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=298136 
Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!