Objava javnega naročila nabava in postavitev lesene pašne ograje na Pohorju

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-96/2-0-19/ND z dne 18. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: NABAVA IN POSTAVITEV LESENE PAŠNE OGRAJE NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU (PPO) POHORJE v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Priloge:

Javno naročilo je dostopno na Portalu javnih naročil na strani: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=298124 

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!