Uspešno izvedena 1. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

V soboto, 20. oktobra, je bila na kmetiji Rozman v Završju v soorganizaciji Zavoda RS za varstvo narave, Krajevne skupnosti Dobovec in Lovske družine Dobovec, izvedena prva prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu.

Kmetija Rozman se je v sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS vključila pred enim letom. Izmed več izbranimi projektnimi aktivnostmi za ohranjanje suhih travišč v ugodnem stanju, so se med drugim odločili tudi za ukrep čiščenja zaraščenih travišč na okoli 0,5 ha. Na teh površinah je prisoten ciljni habitatni tip 6210* Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*pomembna rastišča kukavičevk), ker pa ga že več let ne kosijo, je zaradi zaraščanja v neugodnem stanju.

Želja lastnikov, da bi iz primeža zaraščenosti uspeli iztrgati vsaj travnike, ki so lažje dostopni, se je začela uresničevati, ko je ob povabilu na prostovoljno akcijo, na Kozlovo goro prišlo več kot 20 prostovoljcev. Sončen jesenski dan je bil kot naročen za sečnjo grmovja in drevja. Po uvodnem pozdravu predstavnikov soorganizatorjev in gospe Darinke Rozman, so bile oblikovane tri delovne skupine. Trije udeleženci,  vešči dela z motorno žago, so podirali gosto grmovno in drevesno zarast, ostali pa so veje zlagali na kup. S posekom zarasti se je postopoma odstiral travnik s številnimi kamnitimi grublami.  Da pa ob delu ni kdo omagal, so poskrbeli Rozmanovi, ko so med kratkimi postanki delili prigrizek, pecivo in pijačo. V štirih delovnih urah je bilo skoraj na celotnem zaraščenem travišču posekano grmovje in drevje, vejevje zloženo na kup, kar nekaj velikih kupov pa je bilo tudi požganih. Po zaključku del na terenu je bila na domačiji Rozman malica.

Z izvedenimi deli na terenu so bili v celoti uresničeni cilji prostovoljne akcije, ob tem pa se je ponovno potrdilo spoznanje, da je za uspešnost tovrstnih projektnih aktivnosti ključnega pomena, da se izvedejo s sodelovanjem lokalne skupnosti in društev.