Travišča bomo predstavili tudi na Kumlanskem dnevu sladic

Prvo leto izvajanja projekt LIFE TO GRASSLANDS je za nami. Na pod-območju Kum se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so bili vsebinsko vezani na ohranjanje suhih travišč: v Škofji Riži smo izvedli prikaz rezi visokodebelnih sadnih dreves, s postavitvijo fotografske razstave na vrhu Kuma »Alpe, kot jih vidijo ptice«, avtorja Matevža Lenarčič,  smo obeležili 20. obletnico razglasitve Krajinskega parka Kum, v Lontovžu je bila prikazana kosilnica za košnjo strmih travnikov, predstavili smo se tudi na stojnici na Kumski nedelji, sejmu AGRA v Gornji Radgoni, Prazniku kozjanskega jabolka v Kozjanskem parku in sejmu Narava – zdravje, in še bi lahko naštevali. V prazničnem decembru pa se bomo predstavili tudi na Kumlanskem dnevu sladic, ki ga že četrto leto organizira Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec. Zavod za varstvo narave, OE Celje, z društvom že vrsto let sodeluje v raznovrstnih naravovarstvenih dogodkih in aktivnostih, tokrat pa se bomo preizkusili na tekmovanju za najboljšo in najlepšo Kumlansko sladico leta 2016.

Vabilo – Kumlanski dan sladic