Tradicionalno košnjo pohorskih planj je spremljala sončna nedelja

Tradicionalno košnjo pohorskih planj je spremljala sončna nedelja

Na Rogli je potekala šesta tradicionalna košnja pohorskih planj na star način. Poleg košnje s koso, sušenja in grabljenja ter spravila sena s konjsko vprego, so bili prikazani tudi stari običaji, igre in petje, ki so nekoč bili del vsakdana na podeželju.Dogodka se je udeležilo večje število ljudi, saj je bila nedelja lepa in sončna.

V okviru izvedbe dogodka smo udeležencem predstavili projekt, projektne aktivnosti ter razdelili promocijski material – brošure o projektu (PPO Pohorje), posterje in razglednice z značilnimi rastlinami pohorskih planj.

Prireditev je plod sodelovanja TD Mislinja, KUD Vladko Mohorič iz Zreč, občin Zreče in Mislinja, Unior Zreče d.d. Program  Turizem, Pašne skupnosti  Zreče ter Zavoda RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS.