Strokovna ekskurzija z lastniki zemljišč v Avstrijo

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS poskušamo vzpodbuditi ekstenzivno rabo suhih travišč, predelavo in pridelavo produktov s travišč ter mreženje in trženje produktov. V ta namen smo v okviru projekta za kmete in lastnike zemljišč, ki so podpisali Sporazum in so aktivno vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti, organizirali strokovno ekskurzijo in ogled dobrih praks v Avstriji na kmetijah, ki uspešno trajnostno upravljajo travišča, proizvajajo izdelke ter jih tudi uspešno tržijo.

Strokovna ekskurzija se bo izvedla v torek, 9.10.2018.