Predstavitev projekta na dogodku Dan za Savinjo

Predstavitev projekta na dogodku Dan za Savinjo

1. junija smo v okviru dogodka “Dan za Savinjo“, ki ga je organiziral Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji, predstavili projekt in projektne aktivnosti. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travnikov.

Dogodka se je udeležilo tudi več kot 500 osnovnošolcev in otrok iz vrtcev z območja Zgornje Savinjske doline. Izrazito so bili  navdušeni in radovedni med sprehodom ob bližnjem travniku, ki je sledil po predavanju. Tekom sprehoda so spoznavali biotsko pestrost travnika ter si izdelali travniško zapestnico.