Pašna skupnost Rogla bogatejša za projektno prikolico za prevoz goveda

prikolica

V okviru izvajanja projekta smo kupili prikolico za prevoz goveda, ki smo jo predali v neodplačno rabo Pašni skupnosti Rogla.

Pašna skupnost Rogla je podpisnik Sporazuma o vključitvi v projektne aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS in bo z uporabo projektne prikolice lahko lažje transportirala živali na pašnike. Na tak način bo zagotovljeno dolgoročno upravljanje s travišči na območju Pohorja.

Predsednik Pašne skupnosti Rogla, Janko Rutnik je povedal, da se trenutno na Rogli pase 105 govedi. Skupna površina pašnikov znaša 75 hektarjev, pašo pa izvaja 16 članov Pašne skupnosti Rogla, ki prihajajo iz Gorenja pri Zrečah, Padeškega vrha, Planine, Skomarja, Resnika ter sosednje Mislinje. Skupaj nadaljujejo tradicijo prednikov in skrbijo, da se travišča na Rogli ne zaraščajo.

»Prikolico potrebujemo za prevoz govedi iz kmetij na Roglo na začetku pašne sezone (ki traja od 20. maja do 20. septembra) in potem jeseni nazaj. Kmetije so oddaljene tudi do 20 kilometrov,« je še pojasnil Janko Rutnik.