Obvestilo za javnost – odstranjevanje drevesne zarasti na območju Pohorja

Objava 1.4.2019/osveženo: 9.4.2019

Obveščamo vas, da na območju Pohorja, v okviru izvajanja projektnih aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005), z namenom izboljšanja stanja in zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja travišč izvajamo odstranjevanje drevesne zarasti.

Dela (odstranjevanje drevesne zarasti) potekajo od konca avgusta 2018 na območju Planinke (neposredna bližina Lovrenških jezer), Mulejevega vrha, Ostruščice, Kraguljišča in Klopnega vrha. Dela se izvajajo deloma tudi na območju planinskih poti, zato bodo posamezni odseki v krajših časovnih obdobjih zaprti zaradi varnosti pri delu. 

Dela (ruvanje in mulčenje panjev) potekajo od konca avgusta 2018 v neposredni bližini Rogle (Ostruščica) in na Volovici. Obiskovalce obveščamo, da naj bodo pozorni na dela, ki se odvijajo neposredno ob pohodnih poteh (relacija Rogla – Lovrenška jezera in relacija Rogla – Mislinja.

Na posameznih odsekih planinskih poti se vrši (in se bo tudi v prihodnje) transport lesa in sečnih ostankov ter izvoz drevesnih panjev. Lokacije planinskih poti, kjer se bo v prihodnje transportiralo panje in drevesno zarast (hlodovina, sečni ostanki) so: Jezerski vrh, Javorič – Planinka, Mulejev vrh, Ostruščica, Kraguljišče, Turn, Volovica, Obrolovo, Trije žeblji. Po zaključenih delih na posameznih lokacijah bodo planinske poti vzpostavljene v prvotno stanje (sanirane) s strani izvajalcev del.

Dela na območju Pohorja se bodo predvidoma zaključila konec leta 2019.

Več informacij lahko prebere v Obvestilo_odstranjevanje_zarasti_mulčenje