Obiskal nas je botanik Josip Otopal

Kum

Suha travišča na pobočjih Kuma ne skrivajo samo živahnih barv, opojnih vonjav in melodij toplih dni, ampak so tudi habitat številnih rastlinskih in živalskih vrst. Po biotski pestrosti naj bi bili na drugem mestu na svetu, takoj za deževnimi gozdovi. Posebej izstopajoči so suhi travniki na Čimernem, kjer lahko najdemo več kot 250 različnih rastlinskih vrst. Ker te dni po Kumu, v sklopu ene izmed akcij projekta LIFE TO GRASSLANDS, poteka popis habitatov in rastlinskih vrst, nam je popisovalec, botanik in strastni biolog Josip Otopal na terenu predstavil svoje delo. Poleg osnov kartiranja nam je Josip pokazal nekatere tipične vrste habitatnega tipa 6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) in nas poučil o njihovih ekoloških zahtevah.