Nov visokodebelni sadovnjak na kmetiji Knez na Dobovcu

akcija sajenja sadnih sadik

V torek, 6. novembra, je bila na kmetiji Knez na Dobovcu v sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in Krajevne skupnosti Dobovec izvedena druga prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja na Kumu.

Kmetija Knez se je v sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS vključila pred enim letom. Izmed več izbranimi projektnimi aktivnostmi za ohranjanje suhih travišč v ugodnem stanju, so se med drugim odločili tudi za ukrep obnovitve visokodebelnega sadovnjaka. Za sajenje na travišču, ki so ga namenili za sadovnjak, so pred nekaj dnevi prejeli 12 sadik starih sort sadnega drevja. Z namenom spodbujanja tradicionalnih ekstenzivnih visokodebelnih sadovnjakov na Kumu, so se odločili za  pester izbor sort jablan, hrušk, sliv in češenj.

Ko je bilo dogovorjeno, da bomo prostovoljno akcijo izvedli na njihovi kmetiji, so na zemljišču začeli izvajati zahtevna zemeljska dela za izkop in pripravo ustreznih sadilnih jam. V pretežno kamnita tla z malo zemlje, so z bagerjem izkopali velike jame, nakar so vso izkopano kamenje s travišča odstranili ter za sadnjo sadik od drugod pripeljali dovolj ustrezne zemlje.

Trinajst udeležencev, vsi opremljeni z delovnimi pripomočki in izkušnjami, ki smo si jih pridobili že spomladi na prvi tovrstni akciji na Kumu, smo kljub dežju in krajšemu svetlemu delu popoldneva, pred mrakom posadili vse sadike.

Zadovoljni ob pogledu na nov visokodebelni sadovnjak ter z željo, da bodo zaščitne mreže sadike beličnikov, carjevičev, kanadke, krivopeclja, klapove, viljamovke, domače češplje in petrovke, ustrezno obvarovale pred objedanjem glodavcev in divjadi ter da bo bodo drevesa obilo rodila, smo se ob zaključku del okrepčali z obilno malico, s katero so nas pogostili Knezovi, in to tako kot je bilo nekoč v navadi, kar na robu travnika.