Nadzor nad odstranjevanjem zarasti na območju Planinke

odstranjevanje zarasti

Na območju Planinke (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen nadzor nad izvedbo del odstranjevanja zarasti na zasebnih kmetijskih zemljiščih. Dela potekajo zelo intenzivno, zato se je na skladiščnem prostoru nabralo ogromno biomase, ki je ni več možno skladiščiti zaradi omejenega prostora ob gozdni cesti. Le-ta se sedaj melje in sprotno odvaža z deponije, kar bo omogočilo v naslednjih dneh nemoteno delo odstranjevanja lesne zarasti na območju Planinke.