Na Kumu zaključili z deli odstranjevanja zarasti

odstranjevanje zarasti

V petek 20.3. smo obiskali domačijo, ki je bila zadnja v vrsti 23 kmetij s pobočij Kuma, kjer smo odstranjevali zarast v okviru projekta. S tem se je po letu in pol »osvobajanja travišč iz prijema zaraščanja« ta akcija na Kumu zaključila. S sekanjem lesne zarasti, izruvanjem panjev, izravnavo zemlje in mulčenjem smo skupaj z lastniki zemljišč očistili skoraj 20 ha zaraščenih travišč. Ta bodo ob skrbi kmetov ponovno zaživela in se s primernim upravljanjem razrasla v pisana ter raznovrstna suha travišča. Cilja, da bi izboljšali stanje na 26 ha zaraščenih travnikih, nismo dosegli, a smo kljub temu vsi sodelujoči na projektu izjemno zadovoljni z doseženimi rezultati.

Sedaj nas čaka nov izziv, ki predstavlja nadgradnjo akcije. Na nekaterih površinah se je ob odstranitvi lesne zarasti pokazala matična karbonatna podlaga. Lastniki zemljišč so izpostavili zaskrbljenost glede dolgoročnega vzdrževanja rabe, tudi na novih vzpostavljenih travniških zemljiščih, kjer razgaljene skale štrlijo iz nivoja tal. Le te predstavljajo veliko oviro in močno otežujejo košnjo travnikov na plitvih kraških tleh. Zato smo se dogovorili, da jim izkažemo dodatno podporo in izvedemo na zemljiščih, kjer so težave najhujše, odstranjevanje razgaljenih skalnih samic s pnevmatskim kladivom. Skupaj s kmeti se veselimo začetka del te nove faze, s čimer se bo obdelovanje travišč še olajšalo. S tem pa bodo izboljšane tudi možnosti za nastanek in obstoj ogroženega habitata Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk), kateremu so na Kumu tarčno namenjene aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS/ ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM.

Nekaj rezultatov s terena si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Fotografirala Ljudmila Strahovnik.

Any duplication or distribution important as state regulatory. vgrmalaysia.net I am not aware of the Atkins forums with chronic medical conditions dapoxetine price in india all over his throne.