Na Kumu smo izvedli dve spomladanski delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov

Na Kumu

Na Kumu smo izvedli dve spomladanski delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov – LIFE TO GRASSLANDS.

Projektni partnerji ZRSVN, KGZ Ptuj in KS Dobovec smo na projektnem območju Kum izvedli dve delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov (1.4.2017 – Čimerno, domačija Pri Čimerjanc in 6.4.2017 – Dobovec, domačija Pri dolanc).

Uvodnemu predavanju s predstavitvijo aktualnih zadev iz projekta in napovedjo javnega poziva za izvedbene akcije projekta ter povabilom k sodelovanju za kmete/udeležence, je sledila predstavitev o rezi sadnega drevja in druge spomladanske nege visokodebelnih sadovnjakov, ki ga je pripravil g. Srečko Rajh iz KGZS Kmetijski zavod Ptuj. Sledil je prikaz praktičnega dela rezi sadnega drevja in druge spomladanske nege visokodebelnih sadovnjakov na prostem.

Zainteresiranih udeležencev na obeh delavnicah je bilo okoli 70.