Na Kumu 2. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov združila sosesko sodelovanje dveh kmetij Smodiš in Dolanc

Na Kumu 2. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov združila sosesko sodelovanje dveh kmetij Smodiš in Dolanc

V soboto, 12. septembra 2019 je bila v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS na Kumu na dveh sosedskih kmetijah, Smodiš in Dolanc na Dobovcu, izvedena druga prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč.

Obe kmetiji sta se med prvimi na Kumu odločili za sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS. Med več izbranimi projektnimi aktivnostmi, je bil njihov namen na določenih zaraščenih traviščih odstranitev prekomerne grmovne in drevesne zarasti ter vzpostavitev ustreznih pogojev za dolgoročno ohranjanje suhih travišč s košnjo oz. pašo.

Prostovoljna akcija je predstavljala poseben organizacijski izziv, saj se je polovico časa delo izvajalo na enem in polovico časa na drugem sosedskem zemljišču, ki sta v lastništvu različnih kmetij. Z delom smo začeli na kmetiji Dolanc. Trije udeleženci so z motorno žago podirali gosto grmovno in drevesno zarast, ostali pa smo s strmega terena vejevje in drva vlačili v dolino in ga na določenih mestih zlagali na kup. Ob zaključku »prvega polčasa« je bil kratek predah, med katerim smo se okrepčali z jabolčnim zavitkom ter se pripravljali na še en delovni izziv, ki nas je čakal na sosednjem Smodiševem zaraščenem travniku, le nekaj korakov stran. Kot dobro uigrani ekipi prostovoljcev je bilo pred začetkom »drugega polčasa« potrebno dati le še kratko navodilo in delovna akcija na Smodiševi kmetiji se je začela. Stalen hrup motornih žag je narekoval hiter delovni tempo vsem, kateri smo se trudili, da z delovišča sproti pospravimo velike količine podrte zarasti, ki so jo za sabo puščali sekači.

Ob zaključku del smo se strinjali, da smo veliko prispevali k uresničiti naravovarstvenih ciljev prostovoljne akcije. Med 20 udeleženci je bilo zaznati tudi zadovoljstvo nad novim razgledom po dolini, ko je po odstranitvi goste grmovne in drevesne zarasti, naš pogled segel bistveno dlje preko Dolančevih in Smodiševih travnikov kot zjutraj.