Poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč Haloz, Kuma, Gorjancev in Pohorja.

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem, bomo dne 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org objavili poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč Haloz, Kuma, Gorjancev in Pohorja.

Javni poziv bo razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih bodo kmetijska gospodarstva, društva, občine lahko kandidirali za vključitev svojih zemljišč v aktivnosti projekta (odstranjevanje zaraščenosti, ekstenzivna paša in košnja ter zakup in odkup zemljišč).

Prijavitelj ob oddaji vloge, za posamezen sklop posebej, določi površine za:
• SKLOP A – oprema za skupno uporabo (gorske kosilnice, kosilnice na nitko, prikolice za živali);
• SKLOP B – posamezna uporaba (ograja za drobnico, ograja za govedo/osle, čiščenje zarasti, sadilni material z individualno zaščito, obrezovanje starih sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov);
• SKLOP C – odkup/najem zemljišč.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Ob pozivu bodo objavljani tudi prijavni obrazci in navodila za prijavo.

Poziv bomo predstavili na tiskovni konferenci dne 11.4.2017 ob 10h v prostorih PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Za več informacij se obrnite na partnerje projekta: Zavodom RS za varstvo narave, PRJ HALO, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevno skupnost Dobovec ali Društvo Gorjanske košenice. Organizirane bodo tudi delavnice predstavitve poziva.

Vabilo na novinarsko konferenco