Dan odprtih vrat projekta LIFE TO GRASSLANDS s Fajrundom na Kum

V okviru prireditve s Fajrundom na Kum smo v sodelovanju s projektnim partnerjem KS Dobovec organizirali »Dan odprtih vrat« projekta LIFE TO GRASSLANDS na PPO Kum« s pohodom po poti Kumlanskega mozaika, ki je potekal po poteh odprte kmetijske krajine od Dobovca do vrha Kuma (7 km). Pred odhodom na pot so si pohodniki v učilnici ogledali razstavo, ki je bila izdelana v okviru aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS, med samim pohodom pa sem jim predstavila problematiko ohranjanja tarčnega habitatnega tipa ter razloge za pripravo LIFE projekta, vrstno bogata travišča in visokodebelne sadovnjake na območju Kuma ter potek projektnih aktivnosti LIFE TO GRASSLANDS.