Glavne aktivnosti

  • čišćenje zaraslih površina travnjaka (10 ha)
  • kupnja travnjaka HT 6210 (3 ha)
  • osiguravanje trajnog odgovarajućeg iskorištavanja travnjaka (30 ha)
  • priprema razvojnih planova seoskih gospodarstava (2)
  • obnova voćnjaka na Miklavžu (0,5 ha)
  • nadogradnja Poučne staze Miklavž
  • priprema stručnog prijedloga mjera za očuvanje suhih travnjaka u PRP 2021. – 2027.
  • osvješćivanje javnosti.