Dodatne informacije

Wetmancek4Priroda je naša baština. Europa zauzima manje od 5 % površine Zemlje. Rasprostire se od hladnog sjevera, preko velikih ravnica srednje Europe i planinskih masiva, do toplog Mediterana.
Europa je mala, ali vrlo šarolika. Raznolik je također njezin biljni i životinjski svijet. Velikoj biološkoj raznolikosti doprinose i razlike u podneblju, reljefu i geologiji. Biološkoj raznolikosti puno je doprinio čovjek koji je razvijao različite načine obrađivanja zemlje. Ekstenzivne travnjake, planine za ispašu i kulturni krajolik pomogao je stvoriti čovjek, a u njegovim je rukama i njihovo očuvanje. Priroda oko nas je jedinstvena, dobili smo ju na dar i takvu moramo ostaviti i našim potomcima.