Kum

Područja Natura 2000:map_area_kum

 • POO Kum (SI3000181)
 • POV Posavsko hribovje (SI5000026)

Zaštićena područja:

 • Park prirode Kum (ID 1711)
 • Greben Krvava Peč – Planina (ID 1695)
 • Skalna pečina pod Završjem (ID 1692)
 • Šklendrovec (ID 1701)
 • Čebulova dolina (ID 1696)
 • Golica krednih kamenin (ID 1710)
 • Soteska Ribnika (ID 1697)
 • Mitovški slap (ID 1700)
 • Izvor Mitovščice (ID 1699)
 • Završki čeren (ID 1693)
 • Turkova prepad (ID 1698)

 

Prioritetni stanišni tip:

6210 (*) Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco – Brometalia) (* važni lokaliteti za kaćune)

Projektno pod-območje Kum obsega osrednji del Posavskega hribovja, kjer se hriboviti svet med rekama Savo in Sopoto najvišje vzpne z 1.220 m visokim izrazitim vrhom Kum. Triasni dolomit in apnenec dajeta območju značaj razgibanega kraškega sveta s številnimi vrtačami, brezni, površinsko kamnitostjo in skalnimi pečinami preko katerih se obrobje hribovja prevesi v ozke doline Save, Sopote in Šklendrovca.

Manj ugodni naravni pogoji kraškega sveta in reliefa se odražajo tudi v rabi prostora in poselitvi. Kulturno krajino, ki jo je s svojim delom od nekdaj vzdrževal človek, se zaradi gospodarskih in družbenih gibanj spreminja, s tem pa se spreminja tudi raznolikost območja ter raznovrstnost rastlinstva in živalstva.

Na rijetko naseljenom području prevladavaju manja naselja i razbacana seoska gospodarstva koja okružuju stari voćnjaci visokostablašica. Gotovo 80 % područja obuhvaća bukova šuma. Intenzivno obrađene površine samo su manje njive na dnu vrtača i nizinske košanice s pahovkom (Arrhenatherum elatius). Na strmim obroncima šume prevladavaju ekstenzivni, uglavnom rukom košeni, suhi travnjaci s uspravnom stoklasom (Bromopsis erecta). Puno je travnjaka zbog napuštanja poljoprivredne proizvodnje zaraslo, a time se pogoršalo i stanje suhih travnjaka koji su prioritetni stanišni tip 6210 (*) Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco – Brometalia) (* važni lokaliteti za kaćune) i s njima povezane biljne i životinjske vrste. Na najviše očuvanih suhih travnjaka možemo vidjeti vrste karakteristične za takve travnjake: više vrsta karanfila i kaćuna, npr. zeleni šuplji jezik (Coeloglossum viride), Viola alpestris, čaškasti encijan (Gentianella anisodonta), hladnikova udovičica (Scabiosa hladnikiana), pustenasta zečina (Centaurea triumfettii) i sve tri vrste ljiljana: kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), ljiljan zlatan (Lilium martagon) i zvjezdasti ljiljan (Lilium bulbiferum). Raznolikost travnjačkih staništa odražava se i u raznolikosti životinjskih vrsta među kojima ima najviše leptira, npr. crvenooki parnasovac ili velebitski apolon (Parnassius apollo), crni apolon (Parnassius mnemosyne), šumski okaš (Lopinga achine), mala svibanjska riđa (Hypodryas maturna), veliki timijanov plavac (Maculinea arion) i močvarna riđa (Euphydryas aurinia).

Znate li…

 • …da je kukac Anophthalmus schaumi kumensis naziv podvrste dobio upravo po Kumu koji se uzdiže iznad Dobovca te je najviši vrh Zasavja i Dolenjske. Njegov tipičan životni prostor su okršene šume Kumljanskog.
 • …da kraški svijet Kumljanskog ubrajamo u usamljeni krš za koji su karakteristični kraški oblici, prije svega vrtače, jame i manji ponori.
 • …da u Kumljanskom rastu orhideje. To su kaćuni koji uspijevaju na suhim i polusuhim ekstenzivnim travnjacima na karbonatnoj podlozi.
 • …da su u Kumljanskom prisutne čak tri vrste ljiljana: kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), ljiljan zlatan (Lilium martagon) i zvjezdasti ljiljan (Lilium bulbiferum). Svi su zaštićeni.

Kontakt

Lokalni koordinator za projektno potpodručje Kum

Ljudmila Strahovnik, OE Celje
Adresa: Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
Telefon: + 386 3 426 03 40
E-pošta: ljudmila.strahovnik@zrsvn.si

Partner

Krajevna skupnost Dobovec
Adresa: Dobovec 49, 1423 Dobovec
Telefon: + 386 3 563 91 23

Predsjednik KS Dobovec: Ervin Renko
Telefon: + 386 3 563 91 23
E-pošta: renko.ervin@gmail.com

Kontaktna osoba: Špela Volaj
Telefon: + 386 41 933 180
E-pošta: spelavolaj@gmail.com