Glavne aktivnosti

U sljedećih pet godina u okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS planiramo očistiti određene suhe travnjake u različitim fazama zarašćivanja. Održivim obrađivanjem planiramo dugoročno osigurati biološku raznolikost. Jedna od važnijih zadaća u ostvarivanju projektnih ciljeva također je osvješćivanje i edukacija, zato planiramo napraviti učionicu i radionicu gdje će biti moguće dobiti informacije i gradivo o projektnim aktivnostima, posuditi alat i opremu te radom na seoskim gospodarstvima steći praktično znanje o održivom načinu obrađivanja suhih travnjaka.