Aktivnosti i očekivani rezultati

Projekt LIFE TO GRASSLANDS doprinijet će ostvarenju Programa upravljanja područjima Natura 2000 (2015. – 2020.), a obuhvaća upravo najugroženije vrste i tipove staništa, čije je stanje u tom području potrebno poboljšati. Jedan od izazova projekta je pronaći mogućnosti za ponovno obrađivanje napuštenih poljoprivrednih površina i vraćanje života travnjacima te time pokazati da osiguravanje prehrambene sigurnosti i zaštita prirode mogu ići zajedno. Omogućimo li život travnjacima, oni će osigurati i naše preživljavanje.

Planirane aktivnosti u projektu:

 • identifikacija područja u zarašćivanju, analiza poljoprivredne proizvodnje i monitoring stanišnih tipova
 • komunikacija i povezivanje vlasnika zemljišta i poljoprivrednika s ciljem osiguravanja upravljanja zapuštenim zemljištima
 • najam i otkup zapuštenog zemljišta (i daljnje besplatno davanje zemljišta na upotrebu u skladu s dogovorom) za osiguravanje održivog upravljanja travnjacima
 • čišćenje zemljišta u različitim fazama zarašćivanja
 • osiguravanje održivog upravljanja travnjacima usmjeravanjem i pružanjem podrške (nabava opreme i strojeva) na temelju sklopljenih dogovora s vlasnicima i najamnicima
 • obnova i uspostavljanje travnjaka s ekstenzivnim voćnjacima visokostablašica (nabava sadnica i zaštitne opreme, sadnja i edukacija na temu održavanja)
 • povezivanje poljoprivrednika s ciljem osiguravanja upravljanja očišćenim površinama i površinama gdje je proizvodnja neodgovarajuća
 • priprema nacrta poljoprivrednih gospodarstava za odabrana/zainteresirana gospodarstva
 • priprema stručnih podloga za poljoprivredno-okolišni program s područja održivog upravljanja travnjacima za pojedina područja koje će biti predložene Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu okoliša i prostornog uređenja s ciljem poboljšanja KOPOP mjera i prilagođavanja istih s obzirom na karakteristike pojedinih regija
 • nacrt aktivnosti i aktivnosti za uspostavljanje robne marke i proizvoda koji se odnose na suhe travnjake, voćnjake, ispašu, košnju (radionice, prodaja, promocija)
 • promotivne i edukativne aktivnosti – sudjelovanje i programi / pomagala za škole, edukacije za poljoprivrednike, općine, komunikacija s donositeljima odluka s područja poljoprivrede i okoliša na nacionalnoj razini, oprema interpretacijskih i infotočaka, sadržajno dopunjavanje postojećih interpretacijskih staza, publikacije.