Ključne vrste i stanišni tipovi

Tijekom projekta želimo poboljšati stanje dvaju Natura 2000 prioritetnih stanišnih tipova travnjaka u nepovoljnom stanju: poluprirodni suhi travnjaci i grmolike faze na karbonatnom tlu, koji su važna obitavališta orhideja, i bogati travnjaci s dominantnom tvrdačom na silikatnom tlu.

Javorovica_junij_2016_(PG) (3)Stanišni tip, koji stručnjaci nazivaju poluprirodnim suhim travnjacima, i grmolike faze na karbonatnom tlu (Festuco-Brometalia) nalazimo u Halozama, na Kumu i Gorjancima. Travnjake na tim područjima i dalje krase divlje orhideje. Takve travnjake nalazimo još u Goričkoj, Kozjanskoj, Beloj krajini, Polhograjskim brdima i drugdje.

 

kaligarič_pomlad07 049Stanišni tip, koji stručnjaci nazivaju izuzetno bogatim travnjacima s dominantnom tvrdačom (Nardus stricta) na silikatnom tlu, prekriva prostrane pohorske travnjake. Pohorske travnjake obogaćuje šareno cvijeće, kao što su arnika i panonska sirištara. Takve travnjake nalazimo još u Karavankama, Smrekoviškim planinama, Banjšicah, na Poreznu i drugdje.

 

SUHI TRAVNJACI na karbonatnom tlu

Suhi se travnjaci kod nas pojavljuju na krškoj, dobro propusnoj podlozi, u unutrašnjosti zemlje i na padinama brdašaca i planina, gdje su obrasli sunčana južna područja. Stručnjaci ovaj tip travnjaka nazivaju poluprirodnim suhim travnjacima i grmolikim fazama na karbonatnom tlu (Festuco-Brometalia) (*važna staništa orhideja). U istočnoj se Sloveniji mogu pronaći na brdovitim područjima istočnih i zapadnih Haloza, Donačkoj planini (tzv. lazi) i u Posavskim planinama s najvišim vrhom Kumom. To su također manja, ali sa stajališta očuvanja biološke raznolikosti vrijedna, područja suhih i polusuhih travnjaka (tzv. košenice) usred šumovitih Gorjanaca s visoravni Radoha. Nalaze se još u Goričkoj, Kozjanskoj, Beloj krajini, Polhograjskim brdima i drugdje. Suhi travnjaci među najugroženijim su životnim prostorima u Sloveniji.

Oni su riznica biljaka, uključujući divlje orhideje, i riznica životinja

Suhe travnjake karakterizira visoka raznolikost biljaka i životinja, gdje možemo na jednome kvadratnome metru nabrojati do 80 različitih vrsta. Neke od njih su zaštićene i ugrožene. Najveća raznolikost je na travnjacima s umjerenom do niskom (ekstenzivnom) upotrebom. Karakteristične i lakše prepoznatljive biljke koje rastu na suhim travnjacima su trave: uspravna stoklasa, kostrika i obična treslica ili „solzice“ (op. a. suzice), a od biljaka toploljubne vrste: grahorka, žuti volujac, karanfil, veliki kravljak, srednji trputac, Rhinanthus glacialis, kranjski ljiljan. U svibnju i početkom lipnja cvatu livadski biseri – divlje orhideje. Raznolikost biljnih vrsta također osiguravaju povoljni uvjeti za veliku raznovrsnost kukaca, posebno dnevnih leptira, skakavaca, buba, bogomoljki i kukaca. Zbog velike raznolikosti insekata na suhim je travnjacima i puno ptica.