Krajevna skupnost Dobovec

ks-dobovec

Krajevna skupnost Dobovec nalazi se u selu Dobovcu u središnjem dijelu Kumljanskog. Kumljansko se nalazi u području središnje Slovenije, u Zasavju, u centru Posavskih brda (slov. Posavsko hribovje). Obuhvaća južni dio općine Trbovlje koja se na površini od 23 km2 rasprostire na desnom brijegu rijeke Save. Osim sela Dobovec, u ovom se području nalaze i zaseoci Škofja Riža i Završje na zapadu te Ključevica i Župa na istoku.

Najočitije karakteristike Kumljanskog su ekstremna reljefna razvijenost s prevladavajućim strmim položajem i visoka šumovitost. Područje je bogato rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. Zbog plodne zemlje, ljudi su se u prošlosti bavili poljodjelstvom i stočarstvom, a bogatstvo šuma kumovalo je razvoju šumarstva.

Nadmorska se visina kreće od 300 m uz Savu do 1219 m, koliko je visok Kum, najviše brdo u Zasavju, po kojem je ovo područje i nazvano. Vrh Kuma iznimna je izletnička točka s koje se pruža prekrasan pogled na skoro cijelu Sloveniju.

Zbog zanimljive geografske razvijenosti, čestih površinskih i podzemnih geomorfoloških spomenika, kulturnih i povijesnih spomenika i raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, cijelo je područje KS Dobovec zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Kum i nacionalno važnim područjem Nature 2000 te ekološki važnim područjem.

Unatoč neprocjenjivoj prirodnoj i kulturnoj baštini, područje je već niz godina uvršteno u demografski ugrožena područja. Dvjesto godina rudarenja i istovremeni razvoj teške industrije ostavili su trajan pečat na okolišu i ljudima, što se odražava i u načinu seoskog života u Kumljanskom. Nakon Drugog svjetskog rata stanovnici su se počeli masovno zapošljavati u brojnim industrijskim pogonima u okolnim općinama. Stanovnici Kumljanskog slove kao radni, gostoljubivi i ljubazni ljudi, što pokazuju dobrovoljnim radom u sportskim i kulturnim društvima i brojnim dobro posjećenim priredbama, od kojih su neke postale tradicionalne i prepoznatljive diljem Slovenije.

Krajevna skupnost Dobovec

Adresa: Dobovec 49, 1423 Dobovec
Telefon: +386 3 563 91 23

Predsjednik KS Dobovec: Marjan Jamšek
Telefon: + 386 41 631 688
E-pošta: marjan.jamsek@metalia.si

Kontaktna osoba: Špela Volaj
Telefon: + 386 41 933 180
E-pošta: spelavolaj@gmail.com