Glavne aktivnosti

  • Čišćenje zaraslih površina travnjaka
  • osiguravanje trajnog odgovarajućeg iskorištavanja travnjaka
  • priprema razvojnih planova seoskih gospodarstava
  • priprema stručnog prijedloga mjera za očuvanje suhih travnjaka u PRP 2021. – 2027.
  • osvješćivanje javnosti.

Predviđeni radovi u projektnom potpodručju

U sljedećim godinama u okviru projekta LIFE TO GRASSLAND provodit ćemo aktivnosti u višim područjima Pohorja koje će biti usmjerene u poboljšanje stanja travnjačkih staništa. Terenske su aktivnosti predviđene u pet područja: Volovica, Ostruščica, Mulejev vrh, Planinka, Jezerski vrh i travnjaci na Klopnom vrhu.