Problematika

Glavni je izazov očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivrednom kulturnom krajoliku, konkretno očuvanje suhih travnjaka.

S problemom gubitka biološke raznolikosti u području poljoprivrede borimo se već više desetljeća, a Slovenija kao europska država s iznimno visokom biološkom raznolikošću u EU-u ima posebno važnu ulogu i odgovornost. Ekstenzivni travnjaci su, kako na europskoj, tako i na državnoj razini, među najugroženijim životnim prostorima.

Prijetnje očuvanju suhih travnjaka koje obuhvaća projekt:
• napuštanje poljoprivredne proizvodnje / zarašćivanje
• intenzivna proizvodnja
• eutrofikacija
• vlasnička razdrobljenost zemljišta
• propadanje travnjačkih voćnjaka
• erozija
• turizam: aktivnosti čovjeka u prirodnom okolišu i izgradnja skijališta.