Projekt

Zaštita i upravljanje suhim travnjacima u istočnoj Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE 14 NAT/SI/000005)

1.5.08-orhideje Sturmovci 044Ključni okolišni izazov koji postavlja projekt jest očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivrednom kulturnom krajoliku. Ekstenzivni suhi travnjaci među najugroženijim su životnim prostorima. U Europi se već nekoliko desetljeća susrećemo s upadanjem biološke raznolikosti u poljoprivredni krajolik i baš stoga Slovenija ima posebice važnu ulogu kod njezina očuvanja.

Projekt je namijenjen poboljšanju stanja i osiguranju dugoročnog upravljanja suhim travnjacima te s njima povezanim biljnim i životinjskim vrstama u četirima projektnim potpodručjima: Haloze, Pohorje, Kum i Gorjanci (područja Natura 2000). Sva se četiri područja suočavaju s problemima zarastanja i napuštanja poljoprivrednog korištenja, s jedne strane, i neodgovarajućeg poljoprivrednog korištenja, s druge strane. Tijekom projekta želimo poboljšati stanje dvaju Natura 2000 prioritetnih stanišnih tipova travnjaka u nepovoljnom stanju: poluprirodni suhi travnjaci i grmolike faze na karbonatnom tlu, koji su važna obitavališta orhideja, i bogati travnjaci s dominantnom tvrdačom na silikatnom tlu.

SL1_EKST PAŠ-Sonja SkornikStanišni tip, koji stručnjaci nazivaju poluprirodnim suhim travnjacima, i grmolike faze na karbonatnom tlu (Festuco-Brometalia) nalazimo u Halozama, na Kumu i Gorjancima. Travnjake na tim područjima i dalje krase divlje orhideje. Takve travnjake nalazimo još u Goričkoj, Kozjanskoj, Beloj krajini, Polhograjskim brdima i drugdje.

 

kaligarič_pomlad07 049Stanišni tip, koji stručnjaci nazivaju izuzetno bogatim travnjacima s dominantnom tvrdačom (Nardus stricta) na silikatnom tlu, prekriva prostrane pohorske travnjake. Pohorske travnjake obogaćuje šareno cvijeće, kao što su arnika i panonska sirištara. Takve travnjake nalazimo još u Karavankama, Smrekoviškim planinama, Banjšicah, na Poreznu i drugdje.

 

Projekt LIFE TO GRASSLANDS doprinijet će ostvarivanju Programa upravljanja područjima Natura 2000 (2015. do 2020.). Projektom želimo poboljšati nepovoljno stanje nekih od najugroženijih stanišnih tipova u Sloveniji. Jedan od izazova projekta jest potražiti mogućnost za ponovno obrađivanje napuštenih poljoprivrednih površina i na taj način „vratiti život“ travnjacima. Želimo pokazati kako je osiguravanje uzgoja kvalitetnih poljoprivrednih produkata i zaštitu prirode moguće provoditi ruku pod ruku.

Planirane aktivnosti u projektu:

  • određivanje područja u obrastanju, pregled prošle poljoprivredne upotrebe i popis stanja stanišnih tipova
  • komunikacija i povezivanje vlasnika zemljišta i farmera te posljedično osiguravanje upravljanja napuštenim zemljištima
  • iznajmljivanje i otkup napuštenih travnjaka (i daljnja predaja na korištenje u skladu s dogovorom) za osiguravanje održivog upravljanja
  • uklanjanje obraslih područja na obraslim površinama
  • osiguravanje održivog upravljanja travnjaka s usmjeravanjem i nuđenjem potpore (kupnja opreme za ispašu i besplatno posuđivanje kosilica) na osnovu sklopljenih dogovora s vlasnicima i iznajmljivačima
  • obnova i uspostavljanje travnjaka s ekstenzivnih voćnjacima s visokim stablima (kupnja sadnica i zaštitne opreme, rez za pomlađivanje i obrazovanje o održavanju voćnjaka)
  • priprema planova poljoprivrednih gospodarstava za zainteresirana gospodarstva
  • priprema stručnih podloga za poljoprivredni okolišni program s područja održivog upravljanja travnjacima
  • aktivnosti i planiranje uspostavljanja robne marke i proizvoda povezanih sa suhim travnjacima, voćnjacima, ispašom, košnjom (radionice, prodaja, promocija)
  • promocijske i obrazovne aktivnosti – sudjelovanje i programi odn. nastavna pomagala za škole, obrazovanja za farmere odn. vlasnike zemljišta. Komunikacija s donositeljima odluka u području poljoprivrede i okoliša na nacionalnoj i lokalnoj razini. Oprema interpretativnih točaka i infotočaka, nadopuna sadržaja postojećih interpretativnih putova te priprema publikacija.

Želite se uključiti u projekt?

Više o konkretnim aktivnostima i mogućnostima sudjelovanja u projektu možete saznati na mrežnoj stranici projekta www.lifetograsslands.si ili www.travisca.si.


Projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) traje od 1. studenoga 2015. do 31. listopada 2020. Vodeći partner projekta je Zavod RS za zaštitu prirode, partneri u projektu su Podeželsko razvojno jedro Haloz, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec i društvo Gorjanske košenice. Projekt se provodi uz pomoć LIFE-a, financijskog instrumenta Europske zajednice. Projekt sufinancira Ministarstvo okoliša i prostora RS.


Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS
Šifra projekta: LIFE 14 NAT/SI/000005
Vrijeme trajanja projekta: 1. studenoga 2015. – 31. listopada 2020.
Vrijednost projekta: 3.898.582,00 EUR
Od toga prilog financijskog mehanizma LIFE Priroda i biodiverzitet Europske zajednice: 2.923.936,00 EUR