Program LIFE

LIFE je financijski instrument EU-a namijenjen financiranju okolišnih i klimatskih mjera, i to implementaciji i razvoju okolišne politike i zakona Zajednice te integraciji okolišnih i klimatskih mjera u druge politike kako bi doprinio održivom razvoju te financiranju mjera i projekata s europskom dodanom vrijednošću. Trajat će od 2014. do 2020. godine. Uspostavljen je Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća. Predložen cjelokupni proračun iznosi 3.057.200.000,00 eura.

Program je podijeljen u dva potprograma: za okoliš i za klimatske promjene, a sredstva će biti raspodijeljena u omjeru 75 % : 25 %. Potprogram za okoliš i prirodu ima tri prioritetna područja: Okoliš i učinkovito iskorištavanje resursa, Priroda i biološka raznolikost te Upravljanje okolišem i informacije. Program LIFE i dalje ostaje glavni financijski mehanizam za provođenje projekata u područjima Natura 2000, europskoj mreži posebnih zaštićenih područja, proglašenih u državama članicama Europske unije s osnovnim ciljem očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije.
Slovenija je u program LIFE uključena od 2000. godine. Od tada smo dobili ukupno 35 projekata. To je za Sloveniju uspješna priča jer smo time dobili više od 61 milijuna eura za projekte s područja zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti, zajedno s mrežom Natura 2000.

Europska komisija je 2014. godine objavila natječaj i 2015. godine završila postupak odabira projekata kojima je dodijelila financijska sredstva. Slovenija je na tom natječaju dobila dva nova projekta u ukupnoj vrijednosti 5,7 milijuna eura. U prioritetnom području Priroda i biološka raznolikost riječ je o projektu LIFE TO GRASSLANDS. Oba projekta sufinancira Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja.

Podatci za EU

Nakon završenog postupka dodjele sredstava, koji je provela Europska komisija, LIFE odbor je 21. 4. 2015. potvrdio popis projektnih prijava koje je Europska komisija predložila za dodjelu europskih sredstava iz natječaja LIFE 2014. Ukupna vrijednost potprograma za okoliš za 2014. godinu iznosila je 165 milijuna eura. Europska komisija primila je ukupno 1119 prijava, od toga 289 za prioritetno područje Priroda i biološka raznolikost, 679 za prioritetno područje Okoliš i učinkovito iskorištavanje resursa te 151 za prioritetno područje Politika okoliša i upravljanje. Na konačnom popisu za dodjelu sredstava iz ovog potprograma nalazilo se 107 projekata, od toga 41 s područja Priroda i biološka raznolikost s 55 % sredstava.

Program LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Podatci za Sloveniju

U 2014. godini na natječaj LIFE prijavljen je 21 projekt. U potprogramu za okoliš bilo ih je 17, od toga 4 za prioritetno područje Priroda i biološka raznolikost, 6 za prioritetno područje Okoliš i učinkovito iskorištavanje resursa te 7 za prioritetno područje Upravljanjem okolišem i informacije. U potprogramu za klimatske mjere prijavljena su četiri projekta, ali nijedan nije bio uspješan.

Program LIFE v Sloveniji:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/

Pripremila: mag. Julijana Lebez Lozej, MOP, LIFE Nacionalna kontaktna točka za prirodu i biodiverzitet